Koop geen huis met verborgen gebreken

Als je een huis gaat kopen dan wil je natuurlijk graag zeker weten dat het huis geen verborgen gebreken heeft. Want als je een huis eenmaal gekocht hebt is het vaak lastig om aan te tonen dat een mankement onder Verborgen gebreken huishet kopje “verborgen gebrek huis” valt. Het is daarom belangrijk om voordat je tot definitieve aankoop van een woning overgaat gedegen onderzoek te doen of te laten doen naar mogelijke problemen zoals een bouwkundige fout of lekkage. Je kunt hiervoor een beroep doen op de expertise van ww.verborgen-gebreken.nl. Je kunt gebruik maken van de uitgebreide informatie op de website of een beroep doen op de kennis en expertise van onze deskundigen.

Wat is een verborgen gebrek?
Als je een huis wilt gaan kopen dan kijk je natuurlijk tijdens de bezichtiging goed om je heen. Je gaat niet over één nacht ijs, want een huis is vaak de belangrijkste aankoop in je leven en daar moet je dus goed over nadenken. Een verborgen gebrek is een tekortkoming die niet meteen opvalt. Het kan bij voorbeeld gaan om lekkage. Dit is uiteraard niet zichtbaar als het op de dag van de bezichtiging stralend weer is. Maar je kunt soms wel zien dat er lekkage is of is geweest doordat er kringen in de plafonds of in de vloeren zitten. Ook vochtplekken op de muren kunnen wijzen op lekkage. Het is belangrijk dat je het meldt aan de verkoper als je iets dergelijks constateert, want anders kun je er achteraf nog lastig over klagen.

Vraag advies aan een deskundige
Je kunt bij het bezichtigen van een huis ene deskundige meenemen. Je kunt kiezen voor een aankoopmakelaar of het huis door een bouwkundige laten beoordelen. Een verborgen gebrek komt dan vaak wel aan het licht omdat deze mensen op grond van hun kennis en ervaring weten waar ze naar moeten kijken. Via Verborgen-gebreken.net kun je in contact komen met een deskundige bij jou in de regio die je kan adviseren bij de aankoop van een huis. Hij of zij kan je tips geven waar je op moet letten om te voorkomen dat je een huis koopt met verborgen gebreken. Want als je hier pas veel later achter komt dan is de bewijslast vaak moeilijk en bovendien is het dan nog maar de vraag of, als je in het gelijk wordt gesteld, de vorige eigenaar van een huis in staat en bereid is om de schade te vergoeden.

Aannemingsovereenkomst Opstellen, Waar Moet U Op Letten?

Contracten en overeenkomsten zijn een moeilijk onderwerp voor veel mensen. De beruchte ‘kleineaannemingsovereenkomst lettertjes’ en voorwaarden die verpakt worden in ingewikkeld taalgebruik zorgen er voor dat velen van ons eigenlijk een beetje bang zijn voor contracten en overeenkomsten. En toch moet u als u een eigen huis gaat bouwen een keer over de brug.

De aannemingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de aannemer en de bouwheer. Het is de bedoeling dat de overeenkomst handelt over het werkelijk construeren van een gebouw of constructie.

Het is geen arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer en is in principe voor onbepaalde tijd. De werknemer verbindt zich werkzaamheden te verrichten voor de werkgever, die daarvoor een afgesproken beloning betaald in de vorm van loon of salaris.

In een aannemingsovereenkomst wordt wel een financiële vordering overeengekomen, de aannemingssom. Die wordt in principe betaald bij oplevering van het werk, het huis of een ander gebouw of constructie. Het is ook mogelijk de betalingen in termijnen af te spreken.
De aanneming van werkzaamheden wordt geregel in het Burgerlijk Wetboek onder Wetsartikel 7:750.

In de aannemingsovereenkomst worden onder ander de duur van de bouw geregeld, meestal in aantal werkdagen, maar ook de datum voor de aanvang van de bouw en natuurlijk de datum van oplevering zijn contractueel vastgelegd.

Maar het kan ook mis gaan

Bij de meeste geschillen in de bouw ontstaat een conflict over tijd. De tijd waarop begonnen kan worden met bouwen is niet altijd van te voren vast te leggen. Weersomstandigheden en andere natuurlijke redenen kunnen er voor zorgen dat de aannemer niet kan beginnen op de afgesproken dag. Ook de late levering van materialen kan roet in het eten gooien. De dag waarop de bouw opgeleverd wordt is dus niet altijd een vaste datum. Er wordt in een aannemingsovereenkomst gesproken over het aantal werkdagen na de aanvang van de bouw.

Ook de uiteindelijke kosten kunnen reden zijn voor een conflict. Wanneer het gaat om een aanzienlijk overschrijding van de geraamde kosten zal de aannemer moeten verklaren waarom de kosten zo veel hoger zijn. Er kunnen daarover afspraken gemaakt worden in de overeenkomst.

Wie moet een aannemingsovereenkomst opmaken?

Het is mogelijk zelf een overeenkomst op te maken. Maar bij een zo ingewikkelde materie als bouw en constructie is dat geen goed idee. Conflicten bij een bouwproject kunnen gaan over grote sommen geld en een conflict die uw nieuwe woning betreft gaat over uw spaargeld, over uw plannen voor de toekomst, misschien zelfs de toekomst van uw kinderen.

Dat is belangrijk genoeg om een goed contract voor op te maken. U wilt een overeenkomst die voldoet aan alle regels, waar geen afspraken in gemaakt worden die niet na te komen zijn en waarin sprake is van wederzijds vertrouwen en het verzekeren tegen fouten en natuurlijke gebeurtenissen.
Laat een aannemingsovereenkomst daarom altijd opmaken door een gespecialiseerde advocaat of notaris.